Partnerstvo s SOS dječijim selima

AKCIJE DR. OETKERA

Lako je činiti dobro.

Partnerstvo sa SOS dječijim selima

Partnerstvo s SOS Dječijim selom Njemačka 

Kako bi podupirao rad SOS Dječijeg sela e.V., Dr. Oetker je ušao u dugoročno partnerstvo s ovom organizacijom.

Iako Njemačka ima jako visoki životni standard, djeca i ovdje sve češće upadaju u problematične i teške obiteljske situacije. Socijalna zanemarenost ili zapuštenost nažalost više nisu rijetke. S udrugom SOS Dječije selo e.V. Dr. Oetker je pronašao partnera koji velikom broju djece omogućava život u obitelji sa svim svojim pozitivnim vrijednostima.

Poduzeće je za izgradnju i održavanje dviju stambenih zgrada u SOS Dječjem selu Harksheide kod Hamburga stavilo na raspolaganje milijunski iznos te je dogovorilo kontinuiranu financijsku pomoć za projekte usmjerene na obrazovanje i pedagogiju. U Bremenu je tokom 2011. godine pružena podrška u nabavci novih kuhinja, čime je omogućeno da se za više od 100 djece pripremaju zdravi i ukusni obroci.  Osim toga je Dr. Oetker od 2013. godine angažiran u tirinškom gradiću Gera oko velikog projekta SOS Dječijeg sela. Tu su pod jednim krovom smješteni brojni servisi organizacije s ciljem pružanja podrške djeci i porodicama.

Pri tome pomoć nije vezana uz prodaju Dr. Oetkerovih proizvoda. Angažman Dr. Oetkera se zasniva isključivo na društvenoj odgovornosti institucije zvane "obitelji" koja je kod Dr. Oetkera oduvijek zauzimala vrlo visoko mjesto.

Sve više se i sve veći broj društava u drugim zemljama usredotočuje na pomaganje SOS Dječijim selima u vlastitoj zemlji. Trenutno su to lokacije u Poljskoj, Mađarskoj, Hrvatskoj, BiH, Češkoj, Austriji, Rumunjskoj, Nizozemskoj, Srbiji, Italiji, Belgiji, Kanadi, Francuskoj i Finskoj. Pri tome se radi o više nego samo o financijskoj pomoći: Ovo se partnerstvo živi velikim brojem aktivnosti i osobnim kontaktima suradnika.

 

Partnerstvo sa SOS Dječijim selima BiH

Dr. Oetker slijedom dugogodišnje međunarodne saradnje s organizacijom SOS Dječija sela, pruža podršku i partnerstvo SOS Dječijim selima BiH. Kao porodična kompanija, posebno cijenimo vrijednosti odrastanja u toplom, sigurnom i ljubavlju ispunjenom porodičnom okruženju. Iako, najčešće podržavamo SOS porodice, u BiH smo odlučili pružiti podršku SOS Programu jačanja porodica, koji ima za cilj prevenirati odvajanje djece od njihovih porodica porijekla, te unaprijediti kvalitet života i poštivanje dječijih prava u porodicama koje su, prema Porodičnom zakonu i SOS ključnim dokumentima, prepoznate kao rizične. Vjerujemo da „Nijedno dijete ne treba odrastati samo“ i uistinu vjerujemo da je porodica najbolje mjesto za odrastanje djece.

Našim angažmanom želimo pridonijeti tome da djeca u pozitivnoj i obiteljskoj okolini pronađu sreću i zaštićenost. Partnerstvo s SOS Dječjim selom izraz je naše socijalne odgovornosti naspram "institucije obitelji" te stoga nije povezano s prodajom naših proizvoda.

Posjeti SOS dječije selo web stranicu