Regionalni angažman

Širina potrebitosti je velika, a te potrebe ne može uvijek rješavati država. Oduvijek se Dr. Oetker angažirao na socijalnom području i brinuo o potrebama djece i potrebitih.